Særligt sensitiv? Få hjælp til at håndtere verden

Måske har du hørt om HSP – Highly Sensitive Personality – som på dansk hyppigst oversættes til Særligt Sensitiv. Mennesker, som er særligt sensitive, er karakteriseret ved deres tilbøjelighed til at bearbejde sanseindtryk dybere og mere indgående end mennesker, som ikke besidder samme grad af sensitivitet. En særligt sensitiv person vil ikke diskriminere mellem de forskellige sanseindtryk – der er, groft sagt, ikke noget ”filter”, som sorterer det uvæsentlige og uvedkommende fra.

En person med en høj grad af følsomhed og sensitivitet vil således opleve, at det er utroligt udmattende at befinde sig i situationer med mange påtrængende sanseindtryk i længere tid ad gangen. For eksempel er det sjældent ideelt for en særligt sensitiv at arbejde i et storrumskontor eller andet miljø, hvor der snakkes meget på kryds og tværs. Det er nemlig utroligt drænende for energi og personligt overskud ikke at kunne få lov til at lukke af for det heftige bombardement af støj fra omgivelserne, bare en gang imellem.

Særligt sensitive mennesker bliver hurtigt overstimulerede

Denne vedvarende påvirkning kan føre til overstimulering af nervesystemet og kan føre til alvorlige tilstande, så som psykiske lidelser (for eksempel angst eller depression) og stress. Mange særligt sensitive personer vil desuden forfalde til selvmedicinering eller misbrug af substanser, som kan dulme nervesystemet og blokere for de mange indtryk, og dermed skabe en falsk ro i sindet – for eksempel alkohol eller stoffer.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om man selv tilhører gruppen af særligt sensitive mennesker, så man kan tilpasse sin dagligdag herefter. Man skal nemlig ikke regne med, at sensitiviteten kan ”trænes” væk, eller at den forsvinder af sig selv – eller at omverdenen tager hensyn til den. Men med de rette redskaber kan man lære at håndtere – og leve med – sin sensitivitet, således at den bliver et aktiv frem for en daglig byrde.

Du kan læse mere om det at være særligt sensitiv på marchella.dk